Návštěvní řád

Tyto smluvní přepravní podmínky platí pro všechny návštěvníky SKI areálu Bílá.

 • Návštěvní řád
 • jezděte jen s platnou jízdenkou
 • každý návštěvník je povinen se v prostoru SKi areálu chovat tak, aby neohrozil svým chováním sám sebe a neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetek
 • návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny zaměstnanců SKI areálu, Horské služby Beskydy, a respektovat pokyny na informačních tabulích a sdělovacích prostředcích
 • jezděte jen po vyznačených tratích, zákaz jízdy v lesních porostech
 • z důvodu strojové úpravy je na sjezdové tratě po 16.15 hod a po 21.15 vstup zakázán
 • při večerním lyžování jezděte pouze po osvětlených sjezdových tratích
 • při provozu sněžných děl dbejte zvýšené opatrnosti při jejich objíždění
 • provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lanovou dráhu, lyžařské vleky a sjezdové tratě při poruchách, nadměrném větru, výpadku el. proudu
 • náhrada jízdného se poskytuje při technické poruše všech přepravních zařízení trvající déle než 2 hodiny
 • provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít sjezdové tratě
 • dodržujte pravidla FIS pro chování na sjezdových tratích
 • porušení těchto podmínek bude potrestáno vyloučením z přepravy

Pravidla snowparku

Vstup do snowparku je na vlastní nebezpečí. Celé znění pravidel najdete zde.

Základní pravidla FIS pro chování na sjezdových tratích

Každý uživatel sjezdové tratě (lyžař, snowboardista,…) je povinen znát pravidla FIS.

Pokud uživatel sjezdové tratě způsobí nerespektováním pravidel FIS úraz, je za toto chování odpovědný. Pravidla FIS mohou sloužit jako podklad při rozhodování soudů.

1. Ohled na ostatní lyžaře

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění

Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co nejrychleji opustit.

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnou první pomoc.