Pro členy

Zbojníkův spolkový občasník

1. Vydání Zbojníkův spolkový občasník 8/19

2. Vydání Zbojníkův spolkový občasník 10/19

3. Vydání Zbojníkův spolkový občasník 12/2019

4. Vydání Zbojníkův spolkový občasník 2/2020

5. Vydání Zbojníkův spolkový občasník 3/2020

6. Vydání Zbojníkův spolkový občasník 7/2020

7. Vydání Zbojníkův spolkový občasník  10/2020

Dokumenty k valným hromadám

Valná hromada 2020

Zápis VH 15.6.2020

Přílohy k Zápisu VH2020

Valná hromada 2019

Zápis VH 2019

Stanovy Ski 2019

Valná hromada 2018

Zápis VH 2018

Přílohy Zápisu VH 2018

Valná hromada 2017

Zápis VH 2017

Přílohy Zápisu VH 2017

Valná hromada 2016

Zápis VH 2016

Přílohy Zápisu VH 2016

Pokyny pro placení členských příspěvků

Valná hromada 2015

Zápis VH 2015

Přílohy Zápisu VH 2015

Stanovy SKI 2015

Jednací a volební řád 2015

Valná hromada 2014

Zápis VH 2014

Přílohy Zápisu VH 2014

Valná hromada 2013

Zápis VH 2013

Přílohy k Zápisu VH 2013

Valná hromada 2012

Zápis VH 2012

Stanovy 2012 Registrované u MV

 Valná hromada 2011

Zápis VH11/2011

 

Valné hromady od 2000

2000 05 Zápis ustavující schůze

2001 12 Zápis VH

2003 05 Zápis VH

2003 12 Přílohy k Zápisu VH

2003 12 Zápis VH

2004 05 Zápis VH

2004 05 Přílohy k Zápisu VH

Stanovy 2004 registrované u MV

2005 09 Zápis VH

2005 09 Přílohy k Zápisu VH

2005 10 Zápis VH

2005 10 Přílohy k Zápisu VH

Stanovy 2005 Registrované u MV

2006 06 Zápis VH

2007 05 Zápis VH

2007 05 Přílohy k Zápisu VH

2008 04 Zápis VH

2009 05 Zápis VH

Stanovy 2009 Registrované u MV

2010 05 Zápis VH

 

Dokumenty ke konferencím

Zapis Konference 11/2012

Zapis Konference 11/2013

Zapis Konference 12/2014

Zápis Konference 11/2015

Zápis Konference 11/2016

Zápis Konference 12/2017

Zápis Konference 11/2018

Konference 11/2019

Prezentace z konference 25.11.2019

Zápis Konference 11/2019

Dokumenty k zapsanému spolku

 

Morální a etický kodex

Prihlaska za člena SKI Vitkovice Bila zs 04/2020

Platné Stanovy Ski 2019

Vypis ze Spolkového rejstříku 08/2019

Výpis z živnostenského rejstříku 02/2019

Osvědčení o registraci DIČ 04/2007

Přiděleni IČ 08/2000

Provozní řád chaty