Oddíl Sportovních nadějí

Kategorie sportovních nadějí plní v lyžařském oddílu SKI VÍTKOVICE BÍLÁ z.s. funkci předzávodní kategorie, kde se naše děti primárně zdokonalují  ve všeobecných lyžařských dovednostech a zároveň si již vyzkoušejí první krůčky závodního lyžování. Hlavní náplní a činností této kategorie je v zimním období získat co nejvíce dobrých lyžařských základů a zkušeností. V letní činnosti je hlavní náplní pohybová všestrannost. V rámci sportovní přípravy se snažíme o maximální všestrannost. Kromě lyžování, jezdíme na kole, kolečkových bruslích, lezeme po skalách,  zkoušeli jsme divokou vodu, navštěvujeme pravidelně trampolínová centra, atletická průprava je nám vlastní, parkúrové tréninky jsou nám výzvou. Díky všestrannému zaměření sportovní přípravy nepodporujeme ranou specializaci a vedeme děti k všestranné pohybové aktivitě. K tomu všemu se nevyhýbáme ani tomu, aby si děti vyzkoušely předstartovní nervozitu a zažili závodní atmosféru.

Děti, které najdou cestu k závodnímu lyžování, plně podpoříme v postupu do našich závodních skupin.

Skupina sportovních nadějí se připravuje v několika tréninkových blocích.

Letní příprava

I. období: květen – srpen 

Pravidelné trénink 2x týdně – 2 hod (indoor/outdoor – Ostrava a okolí) + 2x letní 5 denní kondiční soustředění (v rámci ČR)

II. období: září – listopad

Pravidelné trénink 2x týdně – 2 hod (indoor/outdoor – Ostrava a okolí) + 2x 5 lyžařské soustředění na vybraném ledovci.

Zimní příprava:

III. období: prosinec – březen 

Pravidelný trénink ve středisku Ski Bílá – 2- 4 x týdně, děti se účastní a vyzkoušejí si závodění v rámci soutěže MADEJA CUP.

Tato kategorie je primárně určena dětem ve věku 7 – 12 let a aktivně hledáme děti ze spádové oblasti Ostravska a okolí.

TRENÉRKA: SVĚTLANA KOŘÍSTKOVÁ

Cílem mé práce v nejmladší kategorii je vybudovat v dětech silný vztah ke sportu jako takovému a mít rád lyžování tak, že budou ochotní respektovat jistý dyskomfort, který tento sport v rámci sportovního růstu vyžaduje. Mám ráda živé a odvážné děti, ale nebojím se přijmout do našeho týmu i děti, které bojuji s ostychem a vlastní nedůvěrou. V rámci své letité praxe si jsem vědoma, že v každém z nás dříme bojovník a úspěšný a sebevědomý člověk. Jen to v budoucnosti nemusíme prokázat na lyžařských svazích, ale děti budou umět zabojovat i v jiných lidských momentech a mohou z nich být zdraví a úspěšní lidé ve svých oborech. Snažím se ve výchově mladého sportovce položit kvalitní základ k sebejistotě, schopnosti opustit svou komfortní zónu, umět se o sebe postarat a pomoci podpořit své kamarády. Snažím se, aby náplň mé práce s dětmi byla maximálně všestranná, tvořivá a  buduji v nich jistou samostatnost a důvěru v sebe sama, ale také v důvěru a sílu kolektivu, ve kterém si všichni navzájem pomáhají. Nechci jen vodit děti za ruku a říkat jim co musí a pořád je drilovat.
Jako trenérka se snažím nejen vysvětlovat chyby a radit co mají dělat, ale také jim dodat odvahu nebát se, aby v rámci svých možností hledali i svou vlastní cestu. V rámci kolektivu zároveň děti učím, aby se se svými zkušenostmi navzájem podporovaly.
V rámci sportovního lyžování, kromě správných a všestranných pohybových návyku, pokládáme základy pro budoucí možnost zařadit se do skupiny závodního lyžování a dále se v rámci tohoto krásného zimního sportu rozvíjet. Z vlastní letité zkušenosti vím, že ti co vytrvají, si odnesou cenné zkušenosti a pevná přátelství až do dospělosti.

Světla Kořístková

  • Diplomovaný trenér AD