Oddíl

V rámci SKI BÍLÁ z.s. je organizováno několik skupin lyžařů, rozdělených dle zaměření a věku.

 • SKI Academy Bílá
  (SAB)

  je určena nejmenším dětem ve věku od 4 do 6 let, které umí „stát“ na lyžích a jsou schopny samostatné jízdy na lyžařském vleku.

  Při jednorázových jednodenních víkendových akcích se těmto dětem věnují zkušení instruktoři, kteří rozvíjejí jejich lyžařské dovednosti.

  Pokud děti této skupiny mají zájem dále organizovaně celoročně rozvíjet své lyžařské dovednosti a případně i závodit, mohou návazně pokračovat v Oddílu Sportovních Nadějí.

  Blíže zde

 • Oddíl Sportovních Nadějí
  (OSN)

  je pro děti ve věku od 6 do  8 let, které se organizovaně celoročně věnují alpskému lyžování.

  Tyto děti jsou registrovány ve SLČR a pod vedením kvalifikovaných trenérů absolvují pravidelné tréninky fyzické a lyžařské přípravy.

  Cílem této skupiny je položit základ všeobecných pohybových dovedností těchto dětí a rozvoj jejich lyžařských schopností s možností účasti na některých lyžařských závodech dané kategorie.

  Talentované děti, které se alpskému závodnímu lyžování chtějí plně věnovat, mají možnost přejít do Oddíl Závodního Lyžování.

  Blíže zde

 • Oddíl Závodního Lyžování
  (OZL)

  OZL koncentruje talentované děti a mládež z Ostravského regionu, která se chce celoročně plně věnovat závodnímu lyžování.

  Tyto děti a mládež je registrována ve SLČR a pod vedením kvalifikovaných trenérů absolvují celoroční pravidelné tréninky fyzické a lyžařské přípravy s cílem účasti na lyžařských závodech všech úrovní a kategorií.

  Blíže zde

 • Oddíl Sportovního Lyžování
  (OSL)

  OSL sdružuje lyžaře a příznivce lyžování všech věkových skupin, kteří mají pozitivní vztah ke  SKI Bílá a chtějí se podílet na životě a akcích našeho spolku.

O oddílu - co děláme

Oddíl SKI Bílá

Oddíl závodního lyžování dále jen OZL je součástí zapsaného spolku SKI Vítkovice Bílá.

Historie našeho lyžařského oddílu má však kořeny již v roce 1965, kdy parta nadšenců a přátel sjezdového lyžování se rozhodla nalézt  to nejvhodnější  místo  pro vybudování  lyžařské sjezdovky a vybudování  lyžařského  vleku.  Po  prozkoumání  lokalit v Beskydech na Moravsko-Slovenském pomezí  moudří  lyžařští nadšenci zvolili lokalitu v obci Bílá, neboť již tenkrát si byli vědomi důležitosti blízkého zdroje vody.

Již v polovině 60. let se na nové sjezdovce Zbojnická proháněly lyžařské naděje našeho kraje.

Na svazích naši závodní sjezdovky byly  vychovány lyžařské legendy a na červené FIS sjezdovce trénovali historicky všichni naši lyžaři, kteří uspěli  v novodobé  historii  ČR: Eva Kurfürstová, Lucie Hrstková, Martin Vráblík, Katka Pauláthová, Gábina Capová, Daniel Paulus a mnoho dalších…

V současnosti  OZL SKI Bílá patří k největším  a  co se výsledků týče i nejlepším lyžařským oddílům věnujícím se výchově mladých závodníků v alpském lyžování v České republice. V rámci všestranného tréninkového procesu zapojujeme do tréninkové činnosti  mladé talenty ve věku 6 ti let a snažíme se je zodpovědně provést  napříč  všemi  lyžařskými  kategoriemi   se záměrem vychovat mladé závodníky, kteří budou konkurence schopni na mezinárodních FIS závodech a položíme dobré základy  pro budoucí reprezentanty České republiky. Snažíme se vychovat mladé sportovce, kteří se chtějí zlepšovat a posouvat své výkonnostní hranice.

Jak takový závodní lyžařský oddíl funguje?

V rámci SKI BÍLÁ z. s. je organizováno několik skupin lyžařů, rozdělených dle zaměření a věku.

Nezávodní skupina dětí pod hlavičkou – „oddíl sportovních nadějí“ je zaměřena na sportovní výchovu nejmladších dětí ve věku od 6 – ti let. Děti této skupiny, mají možnost, vedením našich trenérů, pravidelně lyžovat a připravovat se paralelně se závodními skupinami našeho oddílu. Hlavním cílem této skupiny je naučit se základní pohybové všestrannosti nejen na lyžích, ale i v letní sportovní přípravě orientované pro přípravu lyžařů. Podle dosažené výkonnosti a zájmu přecházejí děti z této skupiny do závodních kategorií. Zároveň místo v této skupině mají děti, které již závodní činnost nemají jako hlavní náplň, ale rádi by zůstali u lyžování.

Nejmladší závodní skupina přípravka a předžáci je tvořena dětmi od 8 do 12 let věku. Příprava závodníků je zaměřena na položení „základních kamenů“ nejen v technice závodního lyžování, ale i ve všech ostatních aspektech sportovní přípravy budoucích závodníků. Nejmladší závodníky učíme získat základní návyky v tréninkové činnosti a postupně je přenášíme do „závodního modusu“.

V kategorii mladších a starších žáků se zaměřujeme na plynulý rozvoj a stabilizaci lyžařských dovedností a závodní techniky. Rozvíjíme fyzické schopnosti a upevňujeme tréninkové návyky. V přípravě plynule navazujeme na všestranný rozvoj a zvyšování výkonnostní schopnosti mladých závodníků.

V kategorii juniorů připravujeme mladé závodníky a posouváme jejich výkonnostní hranice k maximálnímu sportovnímu výkonu. Našim cílem je výchova mladých špičkových sportovců schopných uspět nejen na úrovni závodů v rámci ČR, ale i na mezinárodním poli. Jednotlivé výkonnostní cíle definujeme vždy společně s jednotlivými závodníky a vytýčené mety se prostřednictvím moderních tréninkových metod a přístupů snažíme dosáhnout.

V oddíle SKI VÍTKOVICE – BÍLÁ se snažíme o moderní a kreativní vedení jednotlivých tréninků pod vedením zkušených a erudovaných trenérů a trenérek, kteří respektují individuální potřeby a možnosti jednotlivých závodníků. Náš trénink není jen o sportovním zatížení, ale i o získání správných návyků, odolnosti a výchově mladých sportovců, kteří se v budoucnu uplatní jak na sportovním kolbišti, tak i v soukromém životě.

Jan Brzezina

(Předseda trenérské rady)

 

Tohle jsme my #skibilaracingteam