• Přípravka a předžáci

  Nejmenší lyžníci a budoucí naděje oddílu

  Nábor závodníků
 • Ski Bílá Racing team

  Jsme lyžařský tým SKI Bílá, které baví závodění, lyžování, hory a hlavně kamarádi.

 • Ski Bílá Racing team

  Winter is coming

O oddílu - co děláme

Oddíl SKI Bílá

Oddíl závodního lyžování dále jen OZL je součástí zapsaného spolku SKI Vítkovice Bílá.

Historie našeho lyžařského oddílu má však kořeny již v roce 1965, kdy parta nadšenců a přátel sjezdového lyžování se rozhodla nalézt   to nejvhodnější  místo  pro vybudování  lyžařské sjezdovky a vybudování  lyžařského  vleku.  Po  prozkoumání  lokalit v Beskydech na Moravsko-Slovenském pomezí  moudří  lyžařští nadšenci zvolili lokalitu v obci Bílá, neboť již tenkrát si byli vědomi důležitosti blízkého zdroje vody.

Již v polovině 60. let se na nové sjezdovce Zbojnická proháněly lyžařské naděje našeho kraje.

Na svazích naši závodní sjezdovky byly  vychovány lyžařské legendy a na červené FIS sjezdovce trénovali historicky všichni naši lyžaři, kteří uspěli  v novodobé  historii  ČR: Eva Kurfurstová, Lucie Hrstková, Martin Vráblík, Katka Pauláthová, Gábina Capová, Daniel Paulus a mnoho dalších…

V současnosti  OZL SKI Bílá patří k největším  a  co se výsledků týče i nejlepším lyžařským oddílům věnujícím se výchově mladých závodníků v alpském lyžování v České republice. V rámci všestranného tréninkového procesu zapojujeme do tréninkové činnosti  mladé talenty ve věku 6 ti let a snažíme se je zodpovědně provést  napříč  všemi  lyžařskými  kategoriemi   se záměrem vychovat mladé závodníky, kteří budou konkurence schopni na mezinárodních FIS závodech a položíme dobré základy  pro budoucí reprezentanty České republiky. Snažíme se vychovat mladé sportovce, kteří se chtějí zlepšovat a posouvat své výkonnostní hranice.

Jak takový závodní lyžařský oddíl funguje?

V oddíle se staráme o výchovu mladých sportovců ve třech závodních kategoriích a jedné sportovní nezávodní kategorii.

Nezávodní skupina dětí pod hlavičkou – „oddíl sportovních nadějí“ je zaměřena na sportovní výchovu nejmladších dětí ve věku od 6 – ti let. Děti této skupiny, mají možnost, vedením našich trenérů, pravidelně lyžovat a připravovat se paralelně se závodními skupinami našeho oddílu. Hlavním cílem této skupiny je naučit se základní pohybové všestrannosti nejen na lyžích, ale i v letní sportovní přípravě orientované pro přípravu lyžařů. Podle dosažené výkonnosti a zájmu přecházejí děti z této skupiny do závodních kategorií. Zároveň místo v této skupině mají děti, které již závodní činnost nemají jako hlavní náplň, ale rádi by zůstali u lyžování.

Nejmladší závodní skupina přípravka a předžáci je tvořena dětmi od 8 do 12 let věku. Příprava závodníků je zaměřena na položení „základních kamenů“ nejen v technice závodního lyžování, ale i ve všech ostatních aspektech sportovní přípravy budoucích závodníků. Nejmladší závodníky učíme získat základní návyky v tréninkové činnosti a postupně je přenášíme do „závodního modusu“.

V kategorii mladších a starších žáků se zaměřujeme na plynulý rozvoj a stabilizaci lyžařských dovedností a závodní techniky. Rozvíjíme fyzické schopnosti a upevňujeme tréninkové návyky. V přípravě plynule navazujeme na všestranný rozvoj a zvyšování výkonnostní schopnosti mladých závodníků.

V kategorii juniorů připravujeme mladé závodníky a posouváme jejich výkonnostní hranice k maximálnímu sportovnímu výkonu. Našim cílem je výchova mladých špičkových sportovců schopných uspět nejen na úrovni závodů v rámci ČR, ale i na mezinárodním poli. Jednotlivé výkonnostní cíle definujeme vždy společně s jednotlivými závodníky a vytýčené mety se prostřednictvím moderních tréninkových metod a přístupů snažíme dosáhnout.

V oddíle SKI VÍTKOVICE – BÍLÁ se snažíme o moderní a kreativní vedení jednotlivých tréninků pod vedením zkušených a erudovaných trenérů a trenérek, kteří respektují individuální potřeby a možnosti jednotlivých závodníků. Náš trénink není jen o sportovním zatížení, ale i o získání správných návyků, odolnosti a výchově mladých sportovců, kteří se v budoucnu uplatní jak na sportovním kolbišti, tak i v soukromém životě.

Jan Brzezina

(předseda trenérské rady)

 

Závodní kategorie v oddíle

Přípravka a předžáci

Trenéři: Pavla Fuchsová  a  Jan Brzezina

Našim cílem je položit základní kámen ve sportovní přípravě nejmladších závodníků našeho oddílu. Nejmladším závodníků otvíráme dveře do světa závodního lyžování a ukazujeme jim první kroky a cestu do světa závodního lyžování. Děti učíme najít si a vybudovat si pozitivní vztah ke sportu a všem aspektům sportovní přípravy. Děti společně s námi a svými rodiči poznávají všestrannost přípravy mladých sportovců, kterou vedeme moderním a kreativním přístupem. Snažíme se vychovat silné individuality, které jsou ale schopné realizovat své potřeby v rámci celého kolektivu dětí.

Základem letní přípravy předžáků a přípravky je všestranná pohybová příprava mladých lyžařů, zaměřená na celkový pohybový rozvoj dětí. V zimní části přípravy využíváme moderní technický koncept rozvoje mladých lyžařů, pomocí kterého si děti osvojí správnou základní techniku lyžování, kterou postupně testují v závodních podmínkách. Hlavním znakem naší přípravy je všestrannost a zábava na sněhu. Dětem krok po kroku věci ukážeme nebo je nové prvky necháme objevit samy. Postupně mladé závodníky připravujeme na přechod do vyšších kategorií.

Děti těchto kategorií se účastní celé řady závodů a soutěží, které jsou výbornou zpětnou vazbou v přípravě nejmladších závodníků. Formují se zde základní osobnostní rysy mladých závodníků, ale v komplexním pohledu je potřeba brát závody nejmladších kategorií „jen“ jako dílčí kousky v celkovém „puzzle“ budoucího špičkového závodníka.

V neposlední řadě rovněž konzultujeme s rodiči dětí, kteří hrají v přípravě dětí významnou roli, jejich individuální přání a potřeby, které se v rámci přípravy v této kategorií snažíme maximálně realizovat.

Těšíme se na společné chvíle na kopci i mimo něj.

Honza a Pavla

Jan Brzezina

 • Trenér III. třídy AD
 • Statní rakouské vzdělání – učitel lyžování a lyžařský vůdce (Staatlich gepr. Skilehrer und Skifűhrer
 • Lektor TSLV (Rakousko)
 • Praxe trenéra, lektora a učitele lyžování (Rakousko, Austrálie, Francie)
 • Magisterské vzdělání obor TV – Biologie pro střední školy

Pavla Fuchsová

 • Trenérka III. třídy AD
 • učitelka lyžování „C“ (APUL)
 • Praxe trenérky a učitelky lyžování (ČR, Rakousko)

Mladší a starší žáci

Trenéři: Tomáš Ťavoda a Jan Brzezina

Žáci se již více zaměřují na specializovaný lyžařský trénink, ale všestrannost je stále důležitá. Lyžování je krásný sport právě v přípravném období, protože závodníci si vyzkoušejí mnoho druhů sportu. Žáci již závodí na celorepublikových závodech a cílem je dostat se do reprezentačního výběru a zúčastnit se mezinárodních závodů, kde si mohou porovnat síly s těmi nejlepšími alpskými lyžaři. Je to také první krůček k juniorské a dospělé kategorii, kde přichází rozhodnutí zda chce závodník dosáhnout Olympijských úspěchů, nebo bude lyžovat pro radost.

Velmi důležité pro správný sportovní rozvoj závodníků v kategorii mladších a starších žáků je namixování poměru tréninků a závodů a s tím spojené motivace pro další rozvoj v juniorské kategorii. Citlivý a individuální přístup k jednotlivým mladým závodníkům je v této kategorii rozhodujícím a určujícím faktorem pro jejich další sportovní vývoj. Je to zároveň období budování osobnosti závodníka jako takového, kdy je veden k tomu vytvořit si správné osobnostní návyky dobrého a v budoucnu potencionálního špičkového sportovce.

Trenér: Tomáš Ťavoda

 

 • Trenér II. třídy AD
 • Trenér RVŽ ČR

 

Junioři a dospělí

Cíle trenéra Ondry

Mým cílem je dostat z každého v mém týmu maximum.

Každý máme jisté předpoklady, omezení a hranice, ale i zde platí, že „život začíná na konci vaší komfortní zóny“.

Je na konkrétním závodníkovi, zda chce jen zaplácat svůj volný čas, nebo využít výborné zázemí, které SKI Bílá poskytuje, kousnout se, tvrdě na sobě pracovat, dostat ze sebe maximum možného a být na sebe hrdý.

V kategorii juniorů už předpokládám, že nikoho nemusím vodit za ručičku. Veškeré základy chování na svahu i mimo něj, by tito závodníci měli mít z nižších kategorií.

Příprava je téměř celoroční a náročná. Na této úrovni se musí počítat s jistou absencí ve školní docházce a je třeba najít cestu, aby bylo možno skloubit sport se školou. Ale lyžování je překrásný sport, který za to stojí.

Trenér: Ondřej Trčka

 • Trenér II. třídy AD
 • Bývalý závodník oddílu SKI Bílá a reprezentant ČR
 • Trenér a servisman závodnic světového poháru
 • Trenérská a servisní účast na Mistrovství světa a Olympijských hrách

Oddíl sportovních nadějí:

Naše kategorie  je věkově namixovaná tak, že některé děti se učí teprve lyžovat a navyknout se pravidelnému tréninku, starší děti jsou jim vzorem. V rámci sportovní přípravy se snažíme o maximální všestrannost. Kromě lyžování, jezdíme na kole, kolečkových bruslích, lezeme po skalách, krotíme windsurfingová prkna, zkoušeli jsme divokou vodu, navštěvujeme pravidelně trampolínová centra, atletická průprava je nám vlastní, parkurové tréninky jsou nám výzvou.  Díky všestrannému zaměření sportovní přípravy nepodporujeme ranou specializaci a vedeme děti k všestranné pohybové aktivitě. K tomu všemu se nevyhýbáme ani tomu, aby si děti vyzkoušely předstartovní nervozitu a zažili závodní atmosféru.

Trenérka: Světlana Kořistková:

Cílem mé práce v nejmladší kategorii je vybudovat v dětech silný vztah ke sportu jako takovému a mít rád lyžování tak, že budou ochotní respektovat jistý dyskomfort, který tento sport v rámci sportovního růstu vyžaduje. Mám ráda živé a odvážné děti, ale nebojím se přijmout do našeho týmu i děti, které bojuji s ostychem a vlastní nedůvěrou. V rámci své letité praxe si jsem vědoma, že v každém z nás dříme bojovník a úspěšný a sebevědomý člověk. Jen to v budoucnosti nemusíme prokázat na lyžařských svazích, ale děti budou umět zabojovat i v jiných lidských momentech a mohou z nich být zdraví a úspěšní lidé ve svých oborech. Snažím se ve výchově mladého sportovce položit kvalitní základ k sebejistotě, schopnosti opustit svou komfortní zónu, umět se o sebe postarat a pomoci podpořit své kamarády. Snažím se, aby náplň mé práce s dětmi byla maximálně všestranná, tvořivá a  buduji v nich jistou samostatnost a důvěru v sebe sama, ale také v důvěru a sílu kolektivu, ve kterém si všichni navzájem pomáhají. Nechci jen vodit děti za ruku a říkat jim co musí a pořád je drilovat.
Jako trenérka se snažím nejen vysvětlovat chyby a radit co mají dělat, ale také jim dodat odvahu nebát se, aby v rámci svých možností hledali i svou vlastní cestu. V rámci kolektivu zároveň děti učím, aby se se svými zkušenostmi navzájem podporovaly.
V rámci sportovního lyžování, kromě správných a všestranných pohybových návyku, pokládáme základy pro budoucí možnost zařadit se do skupiny závodního lyžování a dále se v rámci tohoto krásného zimního sportu rozvíjet. Z vlastní letité zkušenosti vím, že ti co vytrvají, si odnesou cenné zkušenosti a pevná přátelství až do dospělosti.  (do budoucnosti a dospělosti).
Světla Kořistková

diplomovaný trenér AD

SKI ACADEMY BÍLÁ:

Pokud máš chuť stát se novou generací závodních lyžařů na Bílé, tak neváhej a staň se jedním z nás! Staň se novou generací budoucích závodníků.

Letošní zimní sezónu připravujeme pro nejmenší děti pravidelné lyžařské tréninky pod vedením našich trenérů a bývalých závodníků. Nachystali jsme pro Vaše malé nadějné lyžaře zábavný program na sněhu. Našim cílem je vytvořit novou partu nadějných a talentovaných dětí, ze kterých v budoucnu vyrostou noví skvělí lyžaři a závodníci.

Kdy začínáme?

 • Zimní sezóna 2021 / 22

Kdo všechno má u nás místo?

 • Dítě ve věku 4 – 6 let
 • Dítě už zvládá samostatnou jízdu na lyžích z kopce dolů na jednoduché modré sjezdovce
 • Dítě už zvládá samostatnou jízdu na malém kotvovém vleku – dopomoc při nasedání zvládneme s ním 😉

A o zbytek se již postaráme za Vás!!!

Co pro děti připravíme?

 • Kvalitní a zábavnou formu prvních lyžařských tréninků v malých tréninkových skupinách
 • Permice na vlek během tréninku
 • V budoucnu možnost lehčího vstupu do závodních skupin našeho oddílu.
 • Během sezóny budeme pro děti organizovat pravidelné lyžařské dovednostní soutěže a minizávody.
 • Vašim dětem pomůžeme se správným výběrem zimního vybavení
 • Občerstvení po tréninku zajištěno

Co Vás to bude stát?

 • Cena za dítě je 2000,- Kč / měsíc (10 tréninkových jednotek po cca 2 hodinách)

Tohle jsme my, #skibilaracingteam