Oddíl

V rámci SKI BÍLÁ z.s. je organizováno několik skupin lyžařů, rozdělených dle zaměření a věku.

 • SKI Academy Bílá
  (SAB)

  je určena nejmenším dětem ve věku od 4 do 6 let, které umí „stát“ na lyžích a jsou schopny samostatné jízdy na lyžařském vleku.

  Při pravidelných sportovních aktivitách se těmto dětem věnují zkušení instruktoři a trenéři, kteří rozvíjejí jejich lyžařské dovednosti v zimě a všeobecné pohybové dovednosti v letní přípravě.

  Pokud děti této skupiny mají zájem dále organizovaně celoročně rozvíjet své lyžařské dovednosti a případně i závodit, mohou návazně pokračovat v Oddílu Sportovních Nadějí.

  Blíže zde

 • Oddíl Sportovních Nadějí
  (OSN)

  je pro děti ve věku od 6 do  12 let, které se organizovaně celoročně věnují alpskému lyžování.

  Tyto děti jsou registrovány ve SLČR a pod vedením kvalifikovaných trenérů absolvují pravidelné tréninky fyzické a lyžařské přípravy.

  Cílem této skupiny je položit základ všeobecných pohybových dovedností těchto dětí a rozvoj jejich lyžařských schopností s možností účasti na některých lyžařských závodech dané kategorie.

  Talentované děti, které se alpskému závodnímu lyžování chtějí plně věnovat, mají možnost přejít do Oddílu Závodního Lyžování.

  Blíže zde

 • Oddíl Závodního Lyžování
  (OZL)

  OZL koncentruje talentované děti a mládež z Ostravského regionu, která se chce celoročně plně věnovat závodnímu lyžování.

  Tyto děti a mládež je registrována ve SLČR a pod vedením kvalifikovaných trenérů absolvují celoroční pravidelné tréninky fyzické a lyžařské přípravy s cílem účasti na lyžařských závodech všech úrovní a kategorií.

  Blíže zde

 • Oddíl Sportovního Lyžování
  (OSL)

  OSL sdružuje lyžaře a příznivce lyžování všech věkových skupin, kteří mají pozitivní vztah ke  SKI Bílá a chtějí se podílet na životě a akcích našeho spolku.

O oddílu - co děláme

Oddíl SKI Bílá

Oddíl závodního lyžování dále jen OZL je součástí zapsaného spolku SKI Vítkovice Bílá.

Historie našeho lyžařského oddílu má však kořeny již v roce 1965, kdy parta nadšenců a přátel sjezdového lyžování se rozhodla nalézt  to nejvhodnější  místo  pro vybudování  lyžařské sjezdovky a vybudování  lyžařského  vleku.  Po  prozkoumání  lokalit v Beskydech na Moravsko-Slovenském pomezí  moudří  lyžařští nadšenci zvolili lokalitu v obci Bílá, neboť již tenkrát si byli vědomi důležitosti blízkého zdroje vody.

Již v polovině 60. let se na nové sjezdovce Zbojnická proháněly lyžařské naděje našeho kraje.

Na svazích naši závodní sjezdovky byly  vychovány lyžařské legendy a na červené FIS sjezdovce trénovali historicky všichni naši lyžaři, kteří uspěli  v novodobé  historii  ČR: Eva Kurfürstová, Lucie Hrstková, Martin Vráblík, Katka Pauláthová, Gábina Capová, Daniel Paulus a mnoho dalších…

V současnosti  OZL SKI Bílá patří k největším  a  co se výsledků týče i nejlepším lyžařským oddílům věnujícím se výchově mladých závodníků v alpském lyžování v České republice. V rámci všestranného tréninkového procesu zapojujeme do tréninkové činnosti  mladé talenty ve věku 6 ti let a snažíme se je zodpovědně provést  napříč  všemi  lyžařskými  kategoriemi   se záměrem vychovat mladé závodníky, kteří budou konkurence schopni na mezinárodních FIS závodech a položíme dobré základy  pro budoucí reprezentanty České republiky. Snažíme se vychovat mladé sportovce, kteří se chtějí zlepšovat a posouvat své výkonnostní hranice.

Jak takový závodní lyžařský oddíl funguje?

V rámci SKI BÍLÁ z. s. je organizováno několik skupin lyžařů, rozdělených dle zaměření a věku.

Nezávodní skupina dětí pod hlavičkou – „oddíl sportovních nadějí“ je zaměřena na sportovní výchovu nejmladších dětí ve věku od 6 – ti let. Děti této skupiny, mají možnost, vedením našich trenérů, pravidelně lyžovat a připravovat se paralelně se závodními skupinami našeho oddílu. Hlavním cílem této skupiny je naučit se základní pohybové všestrannosti nejen na lyžích, ale i v letní sportovní přípravě orientované pro přípravu lyžařů. Podle dosažené výkonnosti a zájmu přecházejí děti z této skupiny do závodních kategorií. Zároveň místo v této skupině mají děti, které již závodní činnost nemají jako hlavní náplň, ale rádi by zůstali u lyžování.

Nejmladší závodní skupina přípravka a předžáci je tvořena dětmi od 8 do 12 let věku. Příprava závodníků je zaměřena na položení „základních kamenů“ nejen v technice závodního lyžování, ale i ve všech ostatních aspektech sportovní přípravy budoucích závodníků. Nejmladší závodníky učíme získat základní návyky v tréninkové činnosti a postupně je přenášíme do „závodního modusu“.

V kategorii mladších a starších žáků se zaměřujeme na plynulý rozvoj a stabilizaci lyžařských dovedností a závodní techniky. Rozvíjíme fyzické schopnosti a upevňujeme tréninkové návyky. V přípravě plynule navazujeme na všestranný rozvoj a zvyšování výkonnostní schopnosti mladých závodníků.

V kategorii juniorů připravujeme mladé závodníky a posouváme jejich výkonnostní hranice k maximálnímu sportovnímu výkonu. Našim cílem je výchova mladých špičkových sportovců schopných uspět nejen na úrovni závodů v rámci ČR, ale i na mezinárodním poli. Jednotlivé výkonnostní cíle definujeme vždy společně s jednotlivými závodníky a vytýčené mety se prostřednictvím moderních tréninkových metod a přístupů snažíme dosáhnout.

V oddíle SKI VÍTKOVICE – BÍLÁ se snažíme o moderní a kreativní vedení jednotlivých tréninků pod vedením zkušených a erudovaných trenérů a trenérek, kteří respektují individuální potřeby a možnosti jednotlivých závodníků. Náš trénink není jen o sportovním zatížení, ale i o získání správných návyků, odolnosti a výchově mladých sportovců, kteří se v budoucnu uplatní jak na sportovním kolbišti, tak i v soukromém životě.

Jan Brzezina

(Předseda trenérské rady)

 

Tohle jsme my #skibilaracingteam