Oddíl Závodního Lyžování

ZÁVODNÍ KATEGORIE V ODDÍLE

PŘÍPRAVKA A PŘEDŽÁCI

TRENÉŘI: PAVLA FUCHSOVÁ  A  JAN BRZEZINA

Našim cílem je položit základní kámen ve sportovní přípravě nejmladších závodníků našeho oddílu. Nejmladším závodníků otvíráme dveře do světa závodního lyžování a ukazujeme jim první kroky a cestu do světa závodního lyžování. Děti učíme najít si a vybudovat si pozitivní vztah ke sportu a všem aspektům sportovní přípravy. Děti společně s námi a svými rodiči poznávají všestrannost přípravy mladých sportovců, kterou vedeme moderním a kreativním přístupem. Snažíme se vychovat silné individuality, které jsou ale schopné realizovat své potřeby v rámci celého kolektivu dětí.

Základem letní přípravy předžáků a přípravky je všestranná pohybová příprava mladých lyžařů, zaměřená na celkový pohybový rozvoj dětí. V zimní části přípravy využíváme moderní technický koncept rozvoje mladých lyžařů, pomocí kterého si děti osvojí správnou základní techniku lyžování, kterou postupně testují v závodních podmínkách. Hlavním znakem naší přípravy je všestrannost a zábava na sněhu. Dětem krok po kroku věci ukážeme nebo je nové prvky necháme objevit samy. Postupně mladé závodníky připravujeme na přechod do vyšších kategorií.

Děti těchto kategorií se účastní celé řady závodů a soutěží, které jsou výbornou zpětnou vazbou v přípravě nejmladších závodníků. Formují se zde základní osobnostní rysy mladých závodníků, ale v komplexním pohledu je potřeba brát závody nejmladších kategorií „jen“ jako dílčí kousky v celkovém „puzzle“ budoucího špičkového závodníka.

V neposlední řadě rovněž konzultujeme s rodiči dětí, kteří hrají v přípravě dětí významnou roli, jejich individuální přání a potřeby, které se v rámci přípravy v této kategorií snažíme maximálně realizovat.

Těšíme se na společné chvíle na kopci i mimo něj.

Honza a Pavla

Jan Brzezina

 • Trenér II. třídy AD
 • Statní rakouské vzdělání – učitel lyžování a lyžařský vůdce (Staatlich gepr. Skilehrer und Skifűhrer
 • Lektor TSLV (Rakousko)
 • Praxe trenéra, lektora a učitele lyžování (Rakousko, Austrálie, Francie)
 • Magisterské vzdělání obor TV – Biologie pro střední školy

Pavla Fuchsová

 • Trenérka III. třídy AD
 • Učitelka lyžování „C“ (APUL)
 • Praxe trenérky a učitelky lyžování (ČR, Rakousko)

MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

TRENÉŘI: TOMÁŠ ŤAVODA A JAN BRZEZINA

Žáci se již více zaměřují na specializovaný lyžařský trénink, ale všestrannost je stále důležitá. Lyžování je krásný sport právě v přípravném období, protože závodníci si vyzkoušejí mnoho druhů sportu. Žáci již závodí na celorepublikových závodech a cílem je dostat se do reprezentačního výběru a zúčastnit se mezinárodních závodů, kde si mohou porovnat síly s těmi nejlepšími alpskými lyžaři. Je to také první krůček k juniorské a dospělé kategorii, kde přichází rozhodnutí zda chce závodník dosáhnout Olympijských úspěchů, nebo bude lyžovat pro radost.

Velmi důležité pro správný sportovní rozvoj závodníků v kategorii mladších a starších žáků je namixování poměru tréninků a závodů a s tím spojené motivace pro další rozvoj v juniorské kategorii. Citlivý a individuální přístup k jednotlivým mladým závodníkům je v této kategorii rozhodujícím a určujícím faktorem pro jejich další sportovní vývoj. Je to zároveň období budování osobnosti závodníka jako takového, kdy je veden k tomu vytvořit si správné osobnostní návyky dobrého a v budoucnu potencionálního špičkového sportovce.

HLAVNÍ TRENÉR KATEGORIE ŽÁCI: TOMÁŠ ŤAVODA

 • Trenér I. třídy AD
 • Trenér RVŽ ČR

JUNIOŘI A DOSPĚLÍ

Cílem kategorie je postupné znovuvytvoření silného a konkurenceschopného týmu s těmi nejlepšími v rámci ČR. Postupně vytváříme podmínky pro výchovu špičkového sportovce. Závodníkům nabízíme náročný program pro jejich komplexní rozvoj a je jen na nich zda budou mít chuť na sobě pracovat a dosáhnout ze sebe maximum možného. Zároveň jsme si plně vědomi, že sportovní příprava musí probíhat paralelně se vzděláním sportovce, a proto budeme hledat cesty ideálního spojení celkového rozvoje mladého závodníka.

HLAVNÍ TRENÉR KATEGORIE: ONDŘEJ TRČKA
CÍLE TRENÉRA ONDRY

Mým cílem je dostat z každého v mém týmu maximum.

Každý máme jisté předpoklady, omezení a hranice, ale i zde platí, že „život začíná na konci vaší komfortní zóny“.

Je na konkrétním závodníkovi, zda chce jen zaplácat svůj volný čas, nebo využít výborné zázemí, které SKI Bílá poskytuje, kousnout se, tvrdě na sobě pracovat, dostat ze sebe maximum možného a být na sebe hrdý.

V kategorii juniorů už předpokládám, že nikoho nemusím vodit za ručičku. Veškeré základy chování na svahu i mimo něj, by tito závodníci měli mít z nižších kategorií.

Příprava je téměř celoroční a náročná. Na této úrovni se musí počítat s jistou absencí ve školní docházce a je třeba najít cestu, aby bylo možno skloubit sport se školou. Ale lyžování je překrásný sport, který za to stojí.

TRENÉR: ONDŘEJ TRČKA

 • Trenér II. třídy AD
 • Bývalý závodník oddílu SKI Bílá a reprezentant ČR
 • Trenér a servisman závodnic světového poháru
 • Trenérská a servisní účast na Mistrovství světa a Olympijských hrách

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

Jednotlivé kategorie mají připravený celoroční detailně strukturovaný program sportovní přípravy profesionálních lyžařů adekvátní dané věkové kategorie.

V rámci sportovní přípravy absolvují naši svěřenci pravidelné tréninkové jednotky – 2x až 4x týdně, které jsou doplněné pravidelnými kondičními soustředěními, která jsou zaměřená na všeobecnou, ale i specializovanou přípravu profesionálního lyžaře.

Pro zimní přípravu využíváme primárně domácí sjezdovky v areálu SKI BÍLÁ, a program doplňujeme výjezdy do zimních středisek v sousedním Polsku/ Slovensku a Rakousku. Plně rovněž využíváme možnosti tréninků na ledovcích a v lyžařských halách.