Třídíme na sněhu

Publikováno: 07. ledna 2020

TŘIĎTE ODPADY DO KOŠŮ Z RECYKLOVANÝCH PLASTŮ

Díky spolupráci s Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM přinášíme návštěvníkům v zimní sezóně koše
na třídění plastů a papíru. Ve SKI areálu Bílá najdete celkem
dva koše, které jsou z 97 % vyrobeny z recyklovaných plastů.

Jak správně třídit odpady?

Koše na třídění najdete v blízkosti barů a restaurací. Třídit
do nich můžete plasty a papír. Do žlutě označených košů
na plasty patří například plastové kelímky od studených nápojů,
polystyrenové kelímky od teplých nápojů, ale také PET lahve
a polyetylenové obaly nebo tašky. Do košů na papír patří letáky,
noviny, časopisy a neznečištěné papírové tácky a obaly

Co nepatří do modrých a žlutých košů? Recyklovat bohužel
nelze papírové kelímky s plastovým vnitřkem, znečištěný nebo
mastný papír, plastové obaly se zbytky jídla, použité papírové
ubrousky, kapesníčky a pleny. Na tento odpad prosím využijte
černě označený koš s nadpisem Směsný odpad.

Co se dále děje s tříděnými odpady?

Plasty a papír se z barevných košů svážejí do kontejnerů
v zázemí skiareálu. Odtud tříděný odpad putuje
na dotřiďovací linku, kde se dále dělí podle jednotlivých
druhů. Ve slisovaných balících se pak dotříděné plasty a papír
odváží ke zpracovatelům. Ti z tříděných obalů vytvoří surovinu
k výrobě nových produktů. Například koše na třídění v našem
skiareálu jsou z 97 % vyrobeny z plastů vytříděných lidmi
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.